TME Atel Nedir?

TME ateli, temporomandibular eklem bozukluklarını (TMD) tedavi etmek için kullanılan bir diş cihazıdır. Bu bozukluklar çeneyi kafatasına bağlayan eklemi içerir ve çenede ve çene hareketini kontrol eden kaslarda ağrı, rahatsızlık ve işlev bozukluğuna neden olabilir.

TME ateli, TME üzerindeki stresi azaltmak, ağrıyı hafifletmek ve çene hizalaması ile ilgili sorunları düzeltmek için tasarlanmıştır. Dişlerin ısırması için sabit bir platform sağlayarak çeneye uygulanan kuvvetin yeniden dağıtılmasına yardımcı olur ve böylece TME üzerindeki gerilimi azaltır. Bu, çene ağrısı, baş ağrısı, kulak ağrısı ve ağzı açıp kapatmada zorluk gibi semptomları hafifletebilir.

TME splintleri kişinin ağzına ve dişlerine uyacak şekilde özel olarak üretilir. Tipik olarak sert, dayanıklı bir plastik malzemeden yapılırlar ve üst veya alt çenedeki dişlerin üzerine takılırlar. Splintin tasarımı ve tipi hastanın özel ihtiyaçlarına ve semptomlarına göre değişiklik gösterebilir. Bazı yaygın TME splint türleri arasında stabilizasyon splintleri, yeniden konumlandırma splintleri ve dekompresyon splintleri bulunur.

Düz düzlem ateli olarak da bilinen bir stabilizasyon ateli, TME bozukluklarına katkıda bulunabilecek diş gıcırdatmayı (bruksizm) ve diş sıkmayı azaltmak için kullanılır. Yeniden konumlandırma ateli, daha uygun bir pozisyon elde etmek ve eklem stresini azaltmak için alt çeneyi ileri veya geri hareket ettirmek üzere tasarlanmıştır. Dekompresyon splintleri üst ve alt çene arasındaki boşluğun artmasına yardımcı olarak eklemdeki basıncı azaltır.

Bir TME splintinin kullanımına sıklıkla fizik tedavi, stres azaltma teknikleri ve ağrı ve inflamasyonu yönetmek için kullanılan ilaçlar gibi diğer tedavi yöntemleri eşlik eder. Bir TME atel önemli bir rahatlama sağlasa da etkinliğinin kişiden kişiye değiştiğini unutmamak önemlidir. İlerlemeyi izlemek ve en iyi sonuçları elde etmek için atel üzerinde gerekli ayarlamaları yapmak için bir diş hekimi uzmanına düzenli takip ziyaretleri yapılması önemlidir.

TME Ateli Nasıl Yapılır?

Bir TMJ (temporomandibular eklem) splintinin imalatı, hastanın benzersiz diş ve çene yapısına uyacak şekilde uyarlanmış özelleştirilmiş bir işlemdir. Hastanın ağzının, dişlerinin ve çenesinin detaylı muayenesi ile başlar. Bu muayene genellikle TME’yi etkileyen spesifik hizalamayı ve koşulları anlamak için diş röntgeni veya dijital taramaların alınmasını içerir.

İlk değerlendirmenin ardından bir sonraki adım hastanın dişlerinin ölçüsünün alınmasıdır. Bu izlenim, hastanın ısırdığı, dişlerinin kalıbını oluşturduğu geleneksel diş macunu kullanılarak veya dijital tarama işlemiyle yapılabilir. Amaç dişlerin ve ısırık modelinin tam bir kopyasını yakalamaktır.

Bu izlenimi kullanarak diş teknisyeni daha sonra splinti hazırlar. Atel tipik olarak dayanıklı, tıbbi sınıf bir plastik malzemeden yapılır. Splintin tasarımı hastanın durumuna özel gereksinimlere dayanmaktadır. Örneğin çeneyi yeniden konumlandırmak, eklem üzerindeki baskıyı hafifletmek veya dişlerin gıcırdamasını önlemek için tasarlanmış olabilir.

Splint hazırlandıktan sonra hasta uygulama seansına geri döner. Bu seans sırasında diş hekimi atelin oturup oturmadığını kontrol ederek ağızda rahat ve doğru bir şekilde oturmasını sağlar. Optimum konfor ve etkinliği sağlamak için genellikle bu aşamada ayarlamalar yapılır.

Bir TME splintinin etkinliği büyük ölçüde hastanın ağız yapısına ve TME bozukluğu ihtiyaçlarına özel uyumuna ve tasarımına bağlı olduğundan, ilk değerlendirmeden son uygulamaya kadar tüm süreç hassasiyet ve kişiselleştirmeyi vurgular.

 

TME Splinti Kimlere Uygulanır?

TME splintleri temporomandibular eklem bozuklukları (TMD) semptomları yaşayan kişilere uygulanır. Bu bozukluklar çene eklemini ve çene hareketini kontrol eden kasları etkileyerek kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilecek çeşitli semptomlara yol açar.

TME splintinden fayda görebilecek hastalar arasında kronik çene ağrısı, yüz ağrısı ve temporomandibular eklemde rahatsızlık yaşayan hastalar yer alır. Ayrıca TME bozukluklarını şiddetlendirebilen bruksizm (diş gıcırdatma) veya diş sıkma sorunu yaşayan kişilere de uygulanır.

Ağzını açma veya kapamada zorluk yaşayan, çene ekleminde patlama veya tıklama sesi veya hatta çene fonksiyon bozukluğuna bağlı kronik baş ağrısı ve kulak ağrısı yaşayan kişiler de TME splintine aday olabilirler. Bu semptomlar altta yatan bir TME bozukluğunu gösterebilir.

Bir TME splinti kullanma kararı genellikle bir diş hekimi veya TME uzmanı tarafından yapılan kapsamlı bir değerlendirme sonrasında verilir. Bu değerlendirme, hastanın tıbbi geçmişinin gözden geçirilmesini, çene ve yüzün fizik muayenesini, diş röntgenlerini ve muhtemelen diğer görüntüleme çalışmalarını içerecektir.

Bir TME atelinin çene ağrısı veya fonksiyon bozukluğu olan herkes için uygun olmadığını unutmamak önemlidir. Bazı durumlarda fizik tedavi, ilaç tedavisi veya ciddi vakalarda ameliyat gibi diğer tedavi yöntemleri daha uygun olabilir. TME splintinin kullanımı genellikle bireyin spesifik semptomlarına ve ihtiyaçlarına göre hazırlanmış daha geniş bir tedavi planının bir parçasıdır.

Splint Nedir?

Splint, vücudun bir kısmını belirli bir pozisyonda desteklemek ve hareketsiz kılmak için kullanılan tıbbi bir cihazdır. Tıp alanında kırıkları, burkulmaları veya diğer yaralanmaları stabilize etmek için yaygın olarak kullanılır. Splintler plastik, metal veya fiberglas gibi çeşitli malzemelerden yapılır ve desteklemesi amaçlanan vücut kısmının hatlarına uyacak şekilde tasarlanmıştır.

Splintler, tipik olarak o kadar sert olmadıkları ve kolayca çıkarılıp ayarlanabilecekleri için alçılardan farklıdır. Bu özellik özellikle yaralanma sonrasında oluşabilecek şişliğin giderilmesinde faydalıdır. Ayrıca alçının tamamen kaplanmasının gerekli veya pratik olmadığı durumlarda da kullanılırlar.

Yaralanma desteğine ek olarak splintler çeşitli tıbbi durumlarda iyileşmeye yardımcı olmak veya deformiteleri düzeltmek için de kullanılır. Örneğin ortopedi ve rehabilitasyonda, zayıflamış kasları desteklemek, vücut kısımlarını hizalamak veya terapötik amaçlarla hareketi kısıtlamak veya desteklemek için splintler kullanılır.

Splint Hangi Durumlarda Kullanılır?

Splintler, öncelikle yaralı veya etkilenen vücut parçalarını desteklemeye, korumaya ve hareketsiz hale getirmeye odaklanan çeşitli tıbbi durumlarda kullanılır. Splintlerin kullanıldığı yaygın durumlardan bazıları şunlardır:

Kırıklar: Kemik kırıklarının başlangıç tedavisinde sıklıkla splint uygulanır. İyileşme süreci için gerekli olan destek ve hareketsizliği sağlarlar. Özellikle şişmenin beklendiği veya alçının hemen mümkün olmadığı durumlarda faydalıdırlar.

Burkulma ve Zorlanmalar: Bağ burkulmaları veya kas gerginlikleri için ateller, etkilenen bölgeyi hareketsiz hale getirmeye ve desteklemeye yardımcı olarak ağrıyı azaltır ve daha fazla yaralanmayı önler.

Tendon Yaralanmaları: Tendinit gibi tendon yaralanmaları, tendonu dinlendirmek ve etkilenen bölgedeki stresi hafifletmek için splintlemeden faydalanabilir.

Ameliyat Sonrası Kullanım: Bazı cerrahi prosedürlerden sonra, kemiklerin hizalanmasını korumak veya iyileşme sırasında ameliyat bölgesini desteklemek için splintler kullanılabilir.

Nörolojik Durumlar: Splintler, serebral palsi veya felç gibi durumların tedavisinde yardımcı olabilir; burada uzuvların fonksiyonel iyileşme için konumlandırılmasına veya kontraktürlerin önlenmesine yardımcı olurlar.

Deformitenin Düzeltilmesi: Ortopedide, özellikle pediatrik hastalarda bazen deformiteleri düzeltmek veya önlemek için splintler kullanılır.

Diş Uygulamaları: Diş hekimliğinde splintler, gevşek dişleri stabilize etmek veya temporomandibular eklem bozukluklarını tedavi etmek için kullanılır.

TME Atel Fiyatları 2024

TME (temporomandibular eklem) bozuklukları için splintlerin maliyeti çeşitli faktörlere bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Bunlar arasında hastanın durumunun karmaşıklığı, reçete edilen atel türü, diş muayenehanesinin coğrafi konumu ve tedavinin sigorta kapsamında olup olmadığı yer alır.

Genel olarak bir TME splintinin maliyeti birkaç yüz ila birkaç bin dolar arasında değişebilir. Bu fiyat aralığı, ilk danışmayı, kişiye özel bir atelin oluşturulmasını ve ateli gerektiği gibi ayarlamak için takip randevularını kapsar.

TME splintinin türü de maliyeti etkiler. Bazı yaygın türler arasında stabilizasyon splintleri, yeniden konumlandırma splintleri ve dekompresyon splintleri bulunur. Her tür spesifik TME bozuklukları ve semptomları için tasarlanmıştır ve tasarımın ve kullanılan malzemelerin karmaşıklığı genel maliyeti etkileyebilir.

Ayrıca coğrafi konum ve diş hekiminin uzmanlığı da fiyatın belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Kentsel bölgelerdeki uzmanlar veya TME bozukluklarının tedavisinde geniş deneyime sahip olanlar daha fazla ücret talep edebilir.

Bazı planlar splintler de dahil olmak üzere TME tedavisinin maliyetinin bir kısmını karşılayabildiğinden, sigorta sağlayıcılarına danışmak önemlidir. Sigorta kapsamı olmayanlar için birçok diş muayenehanesi, tedaviyi daha uygun maliyetli hale getirmek için ödeme planları veya finansman seçenekleri sunmaktadır.